Liên Hệ

  • Address

    162 đường Mai Văn Tạo, Khóm Vĩnh Đông, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc
  • Email

    ngoclinhmotel.chaudoc@gmail.com
  • Phone

    0296 3862 888 - 0296 3862 999